26/06/2018

Katalog 2018

Letos opìt s vydáním katalogu v roce 2018 OMCR obnovuje svou nabídku ve svìtì standardních kompozitù tím, že uvádí mnoho novinek v kompaktním papírovém formátu nebo v praktické digitální verzi jako vždy.
Zde jsou novinky, které obsahuje nový katalog OMCR 2018:

  • CHV050: rozšíření řady CHV  přidáním nového modelu CHV050.
  • CRX: kompletní řada mechanicky poháněných lisovacích jednotek, na vyžádání dodávána spolu s tlačným klínem.
  • Přizpůsobení pracovních ploch unašečů v celém sortimentu klínových jednotek.
  • C17.52: přidán polyuretan pro tlumení zpětných rázů.
  • C18.07: přidán nový doraz s tlumením zpětných rázů.

Jak obvykle, mùžete snadno pøesunout více než 11 000 kódù produktù s nìkolika kliknutími, vyhledat požadovanou položku a získat pøístup k úplné technické dokumentaci v sekci "Stažení" na adrese www.omcr.it. Mùžete vždy požádat o tištìnou kopii katalogu, který je nezbytným pracovním nástrojem v jeho šikovném rozmìru. Pro jakékoli informace nebo návrhy nás kontaktujte pøímo z našeho webu nebo pøímo pøes odkaz v OMCR.

OMCR, váš partner!