31/05/2017

Mechanicky poháněná klínová jednotka CRX01, koncentrovaný výkon

CRX01, nejnovìjší pøírùstek v øadì mechanicky pohánìných klínových jednotek OCMR. Jedna z nejzajímavìjších zpráv z katalogu 2017, s CRX01 OMCR nabízí konstruktérùm ideální klínové jednotky pro použití v malých prostorách a progresivních nástrojích.
Kompaktní, spolehlivé a výkonné, to jsou funkce nové mechanicky pohánìné klínové jednotky CRX01:

- rozmìry 162x78x136 (mm)
 - Kluzná deska s povrchem SINT300®
- Maximální pracovní síla 45 (kN)
- Pracovní plocha 78x63 (mm)
- Síla zpìtného pohybu od 2,5 do 3,4 (kN)
- Pracovní úhly od -15 ° do 50 °
- Zdvih od 30 do 50 (mm)