15/03/2017

Spokojenost zákazníkù


S novými obrábìcími centry Fanuc Robodrill, OMCR chce optimalizovat výrobu malých dílù. Nové výrobní centrum nám umožòuje zaruèit rychlejší dodací lhùty a neustále zlepšovat kvalitu dodávek splnit požadavky zákazníkù.